Windows 10 Insider Preview – Build 16232 [LT]

Šios savaitės 16232 build’o akcentas – saugumas. Pristatyta keletas patobulinimų ir naujų funkcijų:

  • Windows Defender Application Guard dabar leis Edge naršyklėj išsaugoti sausainiukus, slaptažodžius ir favoritus sukurtus apsaugotos sesijos metu. Bet šie sukurti elementai bus prieinami tik apsaugotų sesijų metu. WDAG tai nauja funkcija pristatyta prieš kelis build’us, prieinama tik Enterprise versijoje. Ji leidžia Edge naršyklę paleist izoliuotoje nuo sistemos aplinkoje (“sandbox”). Data Persistance (išsaugojimas elementų) įjungiamas grupinėje politikoje (GPO).
  • Windows Defender Security Center gavo Exploit protection meniu (viduje App & browser control). Tai turėtų su laiku pakeisti greitai nebepalaikomą EMET (Enchanced Mitigation Experience Toolkit) įrankį, kurį kompanijos naudojo siekiant apsaugoti sistemas nuo naujų, nežinomų grėsmių. Šiame meniu galima valdyt DEP, ASLR ir kitus nustatymus. Su laiku turi atsirasti daugiau nustatymų ir dokumentacija.
  • Apsaugai nuo duomenis užkoduojančių virusų nuo šiol galima apsaugoti tam tikrus katalogus su Controlled folder access funkcija (Windows Defender Security Center > Virus & thread protection settings), kuri neleis į juodą sąrašą pakliuvusioms aplikacijoms koreguoti failus juose. Taip pat galima pačiam įtraukti reikiamas aplikacijas į Allowed apps sąrašą. Į apsaugotų katalogų sąrašą galima pridėti papildomus katalogus, bet negalima išmesti numatytų (Documents, Pictures, Movies ir Desktop). Į sąrašą galima pridėti ir tinklinius katalogus (mapped drives, shares).

Kiti pataisymai:

  • Pataisyta problema su negalėjimu atnaujinti build’o, kai yra įdiegtas .NET 3.5;
  • Pataisytas ctfmon.exe nulūžimas naudojant įvairias kalbas kitas nei anglų;
  • Video Playback meniu perkeltas iš Personalization meniu į Apps;

Žinomos problemos:

  • Windows gali neatsinaujinti iki šio build’o dėl 0x80070643 klaidos. MS aiškinasi priežastis.
  • Prašoma nebandyt daryti Update & security > Recovery > Remove everything, nes kompiuteris gali pradėt nuolat persikrovinėt;
  • Taks manager gali kartais pakibti startuojant.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *