Reviewers, reviewers [LT-EN]

[LT] Žiūrint eilinį video įrašą iš mano Youtube prenumeratos pagalvojau, kad galėčiau išvardinti kanalus apie stalo žaidimus, kuriuos aktyviai seku, žiūriu, kurie daro įtaką mano pasirinkimams ir šiaip smagūs žiūrėti.

[EN] While watching another video from my Youtube subscription a thought came to me, that i should list all the channels about board games which i actively follow, watch, which influent my choices or are just plainly fun to watch.

 

Dice Tower

[LT] Tai kanalas, nuo kurio viskas ir prasidėjo prieš jau turbūt 7 metus. Tuomet, tai buvo vieno žmogaus (Tom Vasel) varomas video podcast’as. Dabar gi po jo sparnu yra nemažai kitų apžvalgininkų, video kūrėjų, šiaip stalo žaidimų mėgėjų. Kai kurie iš jų jau turi ir savo atskirus kanalus (bus pavardinti žemiau). Aukščiau įdėtas video yra šios savaitės savaitinis epizodas, kuriame Tomas surenka video iš įvairių žmonių ir padaro mini laidą.

[EN] It’s the channel which started it all for me probably already 7 years ago. At that time it was a video podcast driven by a single person (Tom Vasel). And now there are a lot of other reviewers, content creators and board game lovers under his roof. Some of them already have their own channels (will be listed below). Video above is this week’s episode of a weekly series in which Toms gathers videos from various contributors.

Board Game Brawl

[LT] Apie Niko kanalą sužinojau, kai jis dalyvavo Tomo Vaselio stalo žaidimų 24 valandų maratone. Vėliau jis turėjo Kickstarter naujienų segmentą Board Game Breakfast savaitinėje laidoje. Jis turi ypatingą, kartais kandų humoro jausmą ir didelę aistrą stalo žaidimams ir sąrašams 🙂 Aukščiau yra vieno tokio sąrašo ir jo humoro (kai jis pacituoja kitų žmonių nuomones apie žaidimus) pavyzdys.

[EN] I have found out about Nick’s channel during Tom Vasel’s 24 hour board gaming marathon. Later he already was doing the Kickstater News segment in the Board Game Breakfast weekly series. He has a unique, sometimes snarky sense of humour and a huge passion for board games and lists 🙂 Above is an example of such list and humour (when he cites other people’s opinions about games).

 

Bonding with Board Games

[LT] Chief (vardu Bart) ilgą laiką darė žaidimų apžvalgas ir karo žaidimų sąrašus su draugais Dice Tower kanale, bet neseniai sukūrė savo kanalą. Nors ir nežaidžiu karo stalo žaidimų (apart palyginus labai lengvo Memoir ’44), bet visada įdomu paklausyt apie juos iš HAMTAG vyrukų. Taip pat įdomūs video būna ir su dviem Barto draugėm (serija vadinasi Beaties and the Chief).

[EN] Chief (his name is Bart) was doing reviews and list about wargames with his friends on the Dice Tower channel for a long time, but has started his own channel recently. Although i don’t play war board games (except for a very light in comparison Memoir ’44) it is always fun to listen about it from HAMTAG dudes. Also very interesting is the series with two Bart’s friends (called Beauties and the Chief).

 

Family Showdown

[LT] Visai neseniai susikūręs kanalas. Pradėjo jie nuo trumpo segmento Blender laidoje (kas dvi savaites rodoma Dice Tower kanale). Vyras ir žmona bei du vaikai smagiai papasakoja ir parodo žaidimus visai šeimai arba dviems. Pasirodė aktualu, nes daug žaidžiu online, o kad žaidimai būtų trumpesni, dažniausiai žaidžiu su dviem žaidėjais.

[EN] This channel has been started very recently. They have began with a short segment in the Blender series (a biweekly series on the Dice Tower channel). A husband and a wife with two kids talks about games for families and games for two. As i play online a lot and mostly with two players (to cut the time) it sounded interesting to watch.

 

Game Boy Geek

https://www.youtube.com/watch?v=kMXGKjUcyEI

[LT] Taipogi ilgą laiką buvo Dice Tower komandos narys, o neseniai perėjo į savo kanalą. Antras pagal aktyvumą mano prenumeratoje, labai daug apžvalgų ir kitokio turinio sukuria, gerai išdėsto žaidimo mechanikas ir savo nuomonę. Neseniai prijungė prie šio reikalo ir savo žmoną. Pavyzdys video įraše viršuje 🙂

[EN] This was also a long time member of the Dice Tower team and recently he switched to his own channel. Second in my subscriptions by activity. Creates a lot of reviews and other content, very good at laying out game mechanisms and providing this opinion. Just recently he has also introduced his wife into this. An example above 🙂

 

Würfel Reviews

[LT] Irgi dalis Blender laidos. Labai patiko jų artistiniai žaidimų ar įvairių situacijų pristatymai. Na ir visgi beveik kaimynai, iš Estijos 🙂

[EN] Also part of Blender series. Like they artistic approach on talking about games and various situations. And almost neighbors after all, Estonians 🙂

 

Meeples on Meeples

[LT] Mažiausiai video iš mano prenumeratų pagaminantis kanalas, bet sudomino, kad įrašuose dalyvauja 3-4 draugai, įdomu girdėti skirtingas nuomones ir argumentus iš skirtingų žmonių apie vieną žaidimą.

[EN] A less content producing channel of all my subscriptions, but it is interesting to see different opinions and arguments on a game from 3-4 persons perspective.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *