Fixing SSL error when accessing XenServer after KB3175024 update [EN]

We’ve been using Citrix’s XenServer at work for probably 6 years now (originally Citrix, now it is Open Source and not run by them). But we were too lazy to upgrade to the newest version. Because it is time consuming and would take lots of effort to migrate current machines. But mostly, we were lazy 🙂 So, we are still on 5.6 version (i think). This month Microsoft has released a Windows update KB3175024, which probably made all certificates using less than 1024 bits of encryption not secure and made apps trying to access services, which were still using such certificates, go bonkers. So, trying to access our XenServer from a Windows application XenCenter resulted in a TLS\SSL error. Windows Event Log also was collecting useless Schannel errors (yeah, errors just giving some random numbers are very useful). XenServer is using 512 bits keys by default (and from what i have gathered browsing Xen forums, even newest versions are affected by this). Combining tips from several sources i have compiled a little guide to overcome this issue. On a plus side, this made me use SSH (to access our XenServer) and refresh my Linux cmd skills a bit 🙂 Read More

Windows 10 Anniversary Update pokyčių sąrašas [LT]

win10-1yearNusprendžiau sukompiliuoti sąrašą visų mano įvairiuose vietose (Å¡iame bloge, forumuose) paminėtų pokyčių, kurie atsirado nuo Windows 10 pirmos versijos iÅ¡leidimo. Nes kai kam gali pasirodyti, kad tų pokyčių beveik nėra. Juolab, kad kai kurie iÅ¡ jų pasireiÅ¡kia tik specifinėse situacijose ar tie pokyčiai yra taip vadinami “under the hood” (“po kapotu”). Tai nebus visų pokyčių sąraÅ¡as (nes jame bÅ«tų tÅ«kstančiai dalykų), o tik tai, ką aÅ¡ kada nors paminėjau, kas man pasirodė įdomu ar naudinga. Tiesa, po Windows 10 iÅ¡leidimo dar buvo iÅ¡leistas ir Service Release 1 (SR1 ar TH2) atnaujinimas ir dabar pas vartotojus yra bÅ«tent Å¡i versija (1511). Todėl mano sąraÅ¡as prasidės nuo “prieÅ¡ SR1”, o po to bus “po SR1” pokyčiai. Read More

“RSS is dead” [LT]

Girdžiu tai jau gal kelis metus karts nuo karto iÅ¡ skirtingų žmonių. Bet vis dar sėkmingai RSS naudoju. Kai Google uždarė savo Reader paslaugą, galima buvo pamanyt, kad RSS iÅ¡ tikrųjų po mažu nunyks. Bet atsirado tokie servisai kaip feedly, kurie leido žmonėms toliau naudoti Å¡ią technologiją. Ir net jeigu kokiu nors momentu feedly visgi užsidarys (ir visi kiti panaÅ¡Å«s servisai), pati technologija niekur nedings. Nes puslapiai jau pritaikyti RSS tikriausiai jo neatjungs, nes jiems tai nieko nekainuoja. Todėl galima bus toliau naudoti kokį nors RSS klientą (kad ir narÅ¡yklės integruota, kas irgi kol kas iÅ¡ narÅ¡yklių nedingsta). AiÅ¡ku, be sinchronizacijos ir mobilaus kliento kombinacijos, bet tai nėra kritinis dalykas. O jei narÅ¡yklėje naudojama profilio sinchronizacija, tai tokiu bÅ«du ir RSS nuorodos gali bÅ«ti sinchronizuotos tarp skirtingų įrenginių. Kodėl renkuosi RSS? Nes manęs nežavi socialinės žiniasklaidos naudojimas naujienų stebėjimui (twitter, facebook) dėl viso papildomo triukÅ¡mo gaunamo jų sraute ir nereikalingo man pririÅ¡imo prie socialinės jų pusės. IÅ¡ dalies tas dar priklauso ir nuo labai specifinio mano poreikio ir “naujienų” tipo. AÅ¡ neseku įprastinių pasaulio naujienų (karų, politikos, t.t.). Stebiu tik kai kuriuos technologijų puslapius (Microsoft) ir daugiausiai RSS naudoju Youtube kanaluose talpinamų video stebėjimui. Youtube aiÅ¡ku turi savo Subscriptions galimybe, bet man nepatinka matyti tiesiog visus video vienoje krÅ«voje ir bandyt atsirinkti ką žiÅ«rėt pagal su laiku dingstančius “watched” užraÅ¡us. Man patinka, kai video dingsta iÅ¡ tavo sąraÅ¡o, kai tu jį pažiÅ«ri ir tu visada matai tik aktualią informaciją. Vėlgi, kaip ir soc. žiniasklaidos atveju, jokio nereikalingo triukÅ¡mo ir papildomo filtravimo. Atmintis mano gera, bet ne visada ir galėtum atsiminti ką tu jau žiÅ«rėjai. Bet to turiu dar maniją nieko nepraleist. Todėl RSS įrašų kaupimas man patinka. Kitas variantas el. paÅ¡to prenumeratos. Jas naudoju kai kuriais atvejais, kai RSS naudoti pernelyg sudėtinga (tarkim komentarų RSS WordPress puslapiuose, kai turėtum pridėt naują RSS feed’ą kas kart kur nors pakomentavęs; Å¡iuo atveju tiesiog sukurt el. paÅ¡to prenumeratą yra paprasčiau). Nors kur galiu visgi pakeičiu el. paÅ¡tą į RSS.

what3words – naming the world [LT-EN]

 [LT] Vakar man parodė įdomų projektą-aplikaciją, kuri leidžia bet kuriam Žemės lopinėliui (3 x 3 m) priskirti adresą iÅ¡ trijų (angliÅ¡kų) žodžių. Taip iÅ¡vengiama sudėtingų koordinačių skaičių naudojimo. Buvo įdomu koks visgi principas naudojamas Å¡io projekto įgyvendinimui. Pirmas variantas – tai kažkoks unikalus algoritmas pagal koordinačių skaičius (ilguma ir platuma) priskiriantis atsitiktinius, bet visada tuos pačius, žodžius iÅ¡ anglų kalbos žodyno. Antras variantas, kuris man į galvą atėjo tik Å¡iandien, tai vardo suteikimas, kai dėl jo kreipiasi vartotojas ir iÅ¡saugojimas duomenų bazėje. Tokiu atveju nereikėtų labai įmantraus algoritmo ir tikriausiai niekada neprireiktų jo pritaikyti bet kokiai pasaulio vietai. AiÅ¡ku, reikės didelės duomenų bazės tokio kiekio užklausų ir priskirtų žodžių saugojimui. Visgi, paskaičius projekto DUK, panaÅ¡u, kad what3words pasirinko ir įgyvendino pirmą variantą. Pasak jų, visa aplikacija tesveria 12 MB (vis tiek nuostabu, kad pavyko į tokį dydį įkiÅ¡ti nemažą žodynėlį). Nors tame pačiame DUK kÅ«rėjai mini, kad parduoda prieigą prie aplikacijos (API) didelėms bendrovėms, visgi praktinė nauda neatrodo tokia didelė, kai visos žemėlapių programėlės turi paprastas galimybes pasidalint vietove (share). Bet reikia pripažint, kad pasiÅ«lymas draugams susitikti candy.magnum.fact taÅ¡ke (viena iÅ¡ Katedros aikÅ¡tės vietų) skamba kietai 🙂

[EN] Yesterday an interesting project-application has been shown to me, which allows to assign a 3 (english) words combination to any (3 x3 m) patch of the Earth. This is a way to avoid usage of complex coordinates numbers. I was curious how exactly this was implemented. First variant – some unique algorithm assigning random, but always same, words from an English dictionary to a set of coordinates numbers (longitude, latitude). Another approach, which cam to my mind today, would be to only apply a three words name when someone requests it for a particular location and save it into database. This way you won’t need a very sophisticated algorithm and there won’t be a need to apply it to any place in the world. Of course, this would require a huge database to store all the saved locations and assigned names. However, after reading project’s FAQ it seem that what3words have implemented the first variant. In their words, whole application only takes 12 MB (still impressive, that they managed to fit pretty big dictionary into such size). Although in the same FAQ developers mention that they sell API access to big companies, this is still doubtful that there is a sufficient practical usage of it, when every map application has an easy way to share the location. But i have to admit, that a proposition to your friends to meat in candy.magnum.fact point (one of the Katedros square spots) sounds cool 🙂

Windows 10 Feedback Hub open to everyone [LT-EN]

 [LT] Å iandien perskaičiau, kad Microsoft padarys Feedback Hub prieinama visiems Windows 10 naudotojams (ne tik Insiders programos dalyviams). Nesu tikras dėl Å¡io žingsnio. IÅ¡ vienos pusės, tokiu bÅ«du galima gauti atgalinį ryšį apie dabartinėje stabilioje versijoje esančius sprendimus ir funkcijas ir pamatyti ar nueita teisingu keliu dabartinėse testiniuose build’uose. IÅ¡ kitos gi pusės, kokia prasmė gauti atsiliepimus apie pasenusius sprendimus ir sumaiÅ¡yti atgalinio ryÅ¡io programoje naudojančius paskutinį kodą ir senesnį? Nejau, gavus visai kitokius atsiliepimus iÅ¡ plačiosios publikos jie nuraÅ¡ys pokyčius, kuriuos gerai įvertino Insiders testuotojai? Tai va, toks dvejopas jausmas dėl Å¡io sprendimo.

[EN] I’ve read today that Microsoft will make Feedback Hub available for all Windows 10 users (not just members of Insiders program). I’m not sure about this decision. On the one hand, this way it is possible to receive feedback about design choices and functions of the current stable version and see if they are on the right path with the current test builds. On the other though, what’s the point to receive feedback about so old design and mix feedback on the older and current code. Will they drop the changes praised by the Insiders if they receive bad feedback from a wider audience? Mixed feelings on this decision.

Spark – one year of development reboot [LT-EN]

 [LT] Lygiai prieÅ¡ metus paėmiau į savo rankas Å¡io projekto valdymą (trumpųjų žinučių programa). Å iandien iÅ¡leista 2.7.7 versija (aÅ¡tuntoji nuo 2.7.0). Per metus nemažai klaidų iÅ¡taisyta, pridėta naujų funkcijų, pagerintas skirtingų platformų palaikymas ir pan. IÅ¡spręsta 100 kreipinių klaidų bazėje. AiÅ¡ku, dar labai daug lieka padaryt. Nors dėmesys programai Å¡iek tiek iÅ¡augo ir sulaukėm apie 10 žmonių pataisymų, bet vis dar trÅ«ksta stipraus Java programuotojo Å¡io projekto priežiÅ«rai. Praeitais metais norint padidint programos žinomumą/matomumą paleidau puslapį Wikipedijoj (juolab, kad serverinė dalis “Openfire” jau tokį turėjo nuo seno). Nors vis dar esu “nubas” programavime, bet per tą laiką iÅ¡mokau kai ką ir iÅ¡ Javos, ir kaip naudotis Eclipse programa bei pramokau GitHub ypatumus. Beveik pilnai galiu atlikti visą naujos versijos iÅ¡leidimo procesą (iÅ¡skyrus paruoÅ¡tų instaliacijos paketų padėjimą į serverį). Taip pat nebloga patirtis norint sustyguot skirtingų komandos narių atliekamas užduotis, patirtis pateikiamų pataisymų testavime, forume pateikiamų klaidų praneÅ¡imų analizavime ir t.t. Ä®domÅ«s metai 🙂

[EN] Exactly one year ago i took the lead of this project into my hands (IM client). Today 2.7.7 version has been released (8th since the 2.7.0). A lot of issues have been fixed, new features added, various platforms’ compatibility improved during that year. 100 tickets resolved in the bug tracker. Of course, there is still very much left to do. Although the program gets a bit more attention and we have received patches from around 10 contributors, but a strong Java developer is still amiss for looking after this project. Last year, seeking to improve visibility/awareness of this project i’ve launched its page on Wikipedia (especially as its server part “Openfire” already had one for a while). Although, i’m still a noob in programming, but during that time i have learned a bit about Java, how to use Eclipse IDE and a few GitHub quirks. I can do a new version release almost single-handedly now (except for putting new installers onto the server). It was also a useful experience in managing tasks of a few team members, experience in testing submitted patches, analyzing bug reports in the forums, etc. Interesting year 🙂

Windows 10 Insider Preview Build 14328 – Nauji Start ir Action Center [LT]

 Artėjant liepos mėnesį pasirodančiam Anniversay Update Microsoft išleido naują buildą (14328) testuotojams su pokyčiais apie kuriuos rašiau čia. Nors pirmiau apie skaitmeninį rašalą. Build keynote pristatymo metu parodyta rašalo panelė atkeliauja su šiuo buildu. Kadangi neturiu nei planšetės su Windows 10 nei rašiklio, negaliu išbandyt, bet štai yra video.

Kas labiausiai pastebima, tai pasikeitęs Start meniu. Aplikacijų sąraÅ¡ui suteikiama daugiau vertikalios erdvės. VirÅ¡uje rodomi “Most used” aplikacijos, po to iki 3 “Recent” ir toliau eina “All apps” sąraÅ¡as. Settings, Power, File explorer ir vartotojo meniu pastumti į Å¡oną ir rodomi kaip ikonos (minėjau, kad kai kuriems vartotojams tai gali sukelt trumpą Å¡oką po atnaujinimo, na bet atrodo gal tvarkingiau nei prieÅ¡ tai iÅ¡mėtyti User ir Power nustatymai). Taip pat nuėjus į Settings > Personalization > Start > Choose which folder appear on Start galima pasirinkt papildomas ikonas, kurios bus rodomos Start meniu Å¡one. Jos bus rodomos iÅ¡kart ir nereikės dar iÅ¡skleisti hamburgerio meniu, kad jas pasiekt.

Action Center ikona persikėlė tarp laikrodžio ir Show desktop (ar kitaip Peek) juostelės. Å iek tiek keista ten matyt dinamiÅ¡ką elementą, kurį dar gali paspaust. IÅ¡ kitos pusės, kadangi praneÅ¡imai Windows 10 aplinkoje vaidina svarbų vaidmenį, gal ir gerai, kad jiems suteikiama atskira vieta ir nėra viskas sumalta į Notification tray sąvartyną. VirÅ¡ Action Center ikonos yra rodomas praneÅ¡imų skaičius. Tai galima iÅ¡jungt paspaudus deÅ¡iniu ant ikonos, kaip ir aplikacijų ikonų (iÅ¡ kur atėjo praneÅ¡imas) rodymą. Taip pat galima nustatyti tylaus veikimo laiką (“quiet hours”). Kai ateina naujas praneÅ¡imas, trumpam Action Center ikona pasiverčia į aplikacijos, iÅ¡ kur atėjo praneÅ¡imas. Nustatymuose taip pat galima pakeisti Action Center rodomas greitas komandas, jų iÅ¡dėstymą. Spaudžiant ant Wi-Fi greitos komandos dabar bus rodomas pasiekiamų tinklų sąraÅ¡as vietoj bevielio tinklo iÅ¡jungimo-įjungimo (už tai balsavo daug testuotojų).

Read More

Windows 10 Taskbar, Start menu ir Action Center pakeitimai [LT]

Build 2016 atidarymo pristatymo metu dalyviai pastebėjo įdomią naujovę viename iš demo. Pasirodo UWP aplikacijos galės rodyti neperskaitytų pranešimų skaičių užduočių juostoje (taskbar). Pvz., neperskaitytų laiškų skaičius Outlook/Mail aplikacijose, pranešimai Facebook ir t.t.

Kiek anksčiau Insider’ių Feedback Hub programoje buvo praÅ¡oma balsuoti už praneÅ¡imų atvaizdavimo patobulinimus Action Center lange ir ikonoje prie laikrodžio A Core UX concept in motion Skirtumas labai subtilus (ar rodyti mažą overlay serviso ikoną ar visgi didesnę). Tiesa pasakius nepamenu už kurį variantą balsavau (gal ir už du), nes jie labai panaÅ¡Å«s 🙂

Dabar gi prašoma balsuoti už Start menu ir All apps ekrano pakeitimus Improving the All apps list in Start Microsoft išgirdo nuogąstavimus, kad Start Screen Windows 10 sistemoje nėra toks patogus naudojant plašetėje, koks jis buvo Windows 8.1 versijoje. Taip pat ir Desktop priraikytas Start menu variantas gali sulaukti pakeitimų. Settings, profilio, bei Power nustatymus norima nustumt į šoną paprastai rodant tik ikonas. Toks variantas atrodo tvarkingiau nei dabar esamas, kai Sign Out menu yra kažkur viršuj, o Power mygtukas apačioje, bet tai kad užrašai nėra visada rodomi ir toks pastumdymas į šoną gali sukelti šoką paprastiems vartotojams ir teks vėl priprasti prie naujo išdėstymo. Tai yra vienas iš pastoviai besikeičiančių Windows trūkumų enterprise sektoriuje. Anksčiau vartotojus tekdavo mokyti ir konsultuot pereinant prie naujos OS versijos. Dabar gi tai gali tekti daryti po kiekvieno didesnio esamos OS atnaujinimo.

Windows 10 Anniversary Update ir nauja MS vizija [LT]

Kovo 30 dieną Microsoft atidarė kasmetinę Build konferenciją San Franciske. Atidarymo metų buvo pristatytos naujo Windows 10 “Anniversary” atnaujinimo detalės (kurs turbÅ«t pasirodys liepos mėnesį), taip pat papasakota apie naujas Microsoft idėjas. Praeitais metais HoloLens buvo kažkas naujo ir nematyto (Å¡iemet vėl rodė ir pasakė, kad iÅ¡leidžia kÅ«rėjams ir partneriams, bet jau nebuvo tokio efekto). Å iemet gi MS pasuko dirbtinio intelekto link. Botai užvaldys pasaulį 🙂 Bet apie viską iÅ¡ eilės.

Anniversary Update atneš į Windows 10 daugiau patobulinimų skaitmeninio rašalo (digital ink) srityje. Nes daug žmonių vis dar naudoja popierių ir rašiklį kasdieniam gyvenime. Tiesa, man asmeniškai toks dėmesys skaitmeniniam pieštukui kiek rezonavo su rodomu Boeing pavyzdžiu, kurie atsisakė kilogramų popierinių skrydžių žemėlapių ir išklotinių perėjus prie Surface ir elektroninės duomenų bazės naudojimo. Taigi, ištraukius pieštuką Windows 10 rodys specialų šoninį meniu su dažniausiai rašymui/piešimui naudojamomis programomis, užrašais ir kitais įrankiais. Taipogi rodys Suggested Apps blokelį su programomis pritaikytomis skaitmeniniam rašalui (kaip gi be reklamos MS). Taip pat atsirado skaitmeninė liniuotė, kurį leis piešti tiesias linijas arba išdėlioti objektus palei pasirinktą liniją. Digital ink integruotas ir į Sticky Notes, kuriuose Windows 10 bando surasti raktinius žodžius (tokius kaip datos, savaitės dienos ir pan.), juos paryškint, o sulaukus paspaudimo ant vieno iš jų Cortana iškart pasiūlo sukurti priminimą. Cortana su kiekviena diena darosi vis protingesnė, moka vis daugiau gudrybių ir aišku vis daugiau išmoksta apie savo šeimininkus. Skynet is coming 🙂 Taipogi naudotis pieštuku galima bus neatrakinus kompiuterio (Lock ekrane). Nors kyla klausimas dėl saugumo. Nesinorėtų, kad bet kas galėtų prieiti prie tavo užrašu. Cortana beje irgi bus prieinama Lock ekrane. Nubrėžus su pieštuku liniją žemėlapyje ji bus automatiškai paverčiama į kelionės maršrutą tarp dviejų taškų. Užrašai ant topografinio žemėlapio išdėstomi trimatėje erdvėje pagal reljefą. Taigi, jei užrašei kažką ant kalno, tai užrašas bus rodoma virš kalno sukinėjant vaizdą 3D aplinkoje. Kitos malonios smulkmenos, tai automatinis paragrafo ištrynimas greitai pabraukius zigzagais virš jo arba gražus eilutės paryškinimas pasirinkta spalva, nors su pieštuku paryškini kreivai šleivai. Šitos naujovės patiktų mano kolegai su planšete ir pieštuku, bet jis priverstas naudotis Windows 8.1, nes įrašius Windows 10 į šią Atomu varomą planšetę, ji stipriai sulėtėjo.

Read More

Huawei MediaPad X2 Review [LT]

yes-no-mediapad-x2Kaip ir žadėjau, po savaitės naudojimosi nauju Huawei MediaPad X2 (arba Honor X2) pateiksiu savo atsiliepimus. Šį kartą bus daugiau nei po 3 patinkančius ir nepatinkančius dalykus, nes jų yra labai daug ir deja antrų yra daugiau. Nors iš esmės esu patenkintas, o prie daugumos negatyvių dalykų galima priprast. Faktas, kad senojo Nexus 7 jau nesinori imti į rankas pasinaudojus šiuo lieknuoju gražuoliuku. Bet senoji planšetė pratęs savo tarnavimą, tik dabar jau mano tėvų rankose 🙂

Patinka:

  • Greitis. Savaime aiÅ¡ku, kad naujas, Å¡ių metų leidimo įrenginys bus greitas. Ir tai man aiÅ¡ku labai patinka. X2 ir įsijungia greitai ir pati sąsaja veikia be stabdymų (nebent kokiam nors meniu elemente specialiai padaroma pauzė, kaip paleistų programų tvarkytuve, kai iÅ¡metus programą iÅ¡ sąraÅ¡o bÅ«na sekundės tarpas, kol visos programos perbėga į naujas vietas). Per savaitę gal tik vieną kartą pastebėjau keistą stabtelėjimą narÅ¡ant vieną puslapį. Gal tuo metu vyko koks nors procesas pačioj planÅ¡etėj ar tai buvo narÅ¡yklės problema ar pačio puslapio (kuris apkrautas reklamomis). Bet palyginus su Nexus 7 nauja planÅ¡etė tiesiog skraido, nebÅ«na stabdymų paleidžiant ilgai nenaudota programą iÅ¡ tvarkytuvo arba naujai paleidžiant kokią nors programą. Žodžiu, 8 branduoliai ir 2 GB atminties atlieka savo darbą puikiai.
  • Dizainas. Aparatas yra labai plonas, lengvas ir tiesiog malonus laikyt rankose. Senasis Nexus 7 man irgi labai patiko savo iÅ¡vaizda ir forma, bet dabar jis atrodo kaip įspaustas į kažkokį griozdiÅ¡ką guminį dėklą palyginus su X2. Kažkiek dvejoju dėl to kaip vertint metalinę nugarėlę. Nes Å¡alto oro atveju gali bÅ«ti nemalonu laikyti rankose (nors yra dar vienas pliusas apie kurį paraÅ¡ysiu žemiau). O vasarą atvirkščiai metalas gali labiau įkaisti nuo procesorių skleidžiamos Å¡ilumos. Bet atrodo planÅ¡etė patraukliai, nors priekis ir primena kažkiek Samsung gaminius, bet užtat be užrašų priekyje.
  • Ekranas. RyÅ¡kios spalvos (kartais kiek per ryÅ¡kios, apie tai žemiau), malonus lėtimui pavirÅ¡ius leidžiantis pirÅ¡tams lengvai slysti. Geras atsakas į paspaudimus. Rezoliucija didelė, todėl pikselių nesimato, bet man pakako ir senojo Nexus 7 gebos ir manau tokio dydžio ekranui tokia rezoliucija yra perteklinė. Bet kol kas nesusidÅ«riau su problemom, kad kur nors vaizdas bÅ«tų per smulkus. Kaip tik kai kur tekstas atrodo per didelis dėl parinktų Å¡rifto dydžių.
  • Didžiulė baterija. Neatlikinėjau jokių testų, bet kol kas esu patenkintas 5000 mAh baterijos talpa. Mano planÅ¡etės naudojimas per dieną yra labai nepastovus ir dažnai minimalus. Daugiausiai bateriją sodina muzikos klausimas vykstant į darbą ir namo, pastovus paÅ¡to ir kitokių žinučių tikrinimas fone, laikas nuo laiko narÅ¡ymas, to paties paÅ¡to skaitymas, naujienų peržiÅ«ra. Senasis įrenginys tokiu bÅ«du atlaikydavo kelias dienas, kartais užtekdavo ir trečiai, bet jau likdavo keli procentai energijos ir įsijungdavo “Battery Saver” režimas. Su X2 po paskutinio užkrovimo praleidau 3 dienas, o prasidėjus ketvirtai man rodė 27%. Nexus paprastai prijungdavau prie kompiuterio USB jungties kas vakar, kad kažkiek pasikrautų. Su Huawei manau tiesiog krausiu su pakrovėju kelis kartus per savaitę. Tuo labiau, kad nuo USB ilgokai užtrunka tokios talpos įkrovimas.

Read More