Fixing SSL error when accessing XenServer after KB3175024 update [EN]

We’ve been using Citrix’s XenServer at work for probably 6 years now (originally Citrix, now it is Open Source and not run by them). But we were too lazy to upgrade to the newest version. Because it is time consuming and would take lots of effort to migrate current machines. But mostly, we were lazy 🙂 So, we are still on 5.6 version (i think). This month Microsoft has released a Windows update KB3175024, which probably made all certificates using less than 1024 bits of encryption not secure and made apps trying to access services, which were still using such certificates, go bonkers. So, trying to access our XenServer from a Windows application XenCenter resulted in a TLS\SSL error. Windows Event Log also was collecting useless Schannel errors (yeah, errors just giving some random numbers are very useful). XenServer is using 512 bits keys by default (and from what i have gathered browsing Xen forums, even newest versions are affected by this). Combining tips from several sources i have compiled a little guide to overcome this issue. On a plus side, this made me use SSH (to access our XenServer) and refresh my Linux cmd skills a bit 🙂 Read More

Windows 10 Anniversary Update pokyčių sąrašas [LT]

win10-1yearNusprendžiau sukompiliuoti sąrašą visų mano įvairiuose vietose (Å¡iame bloge, forumuose) paminėtų pokyčių, kurie atsirado nuo Windows 10 pirmos versijos iÅ¡leidimo. Nes kai kam gali pasirodyti, kad tų pokyčių beveik nėra. Juolab, kad kai kurie iÅ¡ jų pasireiÅ¡kia tik specifinėse situacijose ar tie pokyčiai yra taip vadinami “under the hood” (“po kapotu”). Tai nebus visų pokyčių sąraÅ¡as (nes jame bÅ«tų tÅ«kstančiai dalykų), o tik tai, ką aÅ¡ kada nors paminėjau, kas man pasirodė įdomu ar naudinga. Tiesa, po Windows 10 iÅ¡leidimo dar buvo iÅ¡leistas ir Service Release 1 (SR1 ar TH2) atnaujinimas ir dabar pas vartotojus yra bÅ«tent Å¡i versija (1511). Todėl mano sąraÅ¡as prasidės nuo “prieÅ¡ SR1”, o po to bus “po SR1” pokyčiai. Read More

Windows 10 Feedback Hub open to everyone [LT-EN]

 [LT] Å iandien perskaičiau, kad Microsoft padarys Feedback Hub prieinama visiems Windows 10 naudotojams (ne tik Insiders programos dalyviams). Nesu tikras dėl Å¡io žingsnio. IÅ¡ vienos pusės, tokiu bÅ«du galima gauti atgalinį ryšį apie dabartinėje stabilioje versijoje esančius sprendimus ir funkcijas ir pamatyti ar nueita teisingu keliu dabartinėse testiniuose build’uose. IÅ¡ kitos gi pusės, kokia prasmė gauti atsiliepimus apie pasenusius sprendimus ir sumaiÅ¡yti atgalinio ryÅ¡io programoje naudojančius paskutinį kodą ir senesnį? Nejau, gavus visai kitokius atsiliepimus iÅ¡ plačiosios publikos jie nuraÅ¡ys pokyčius, kuriuos gerai įvertino Insiders testuotojai? Tai va, toks dvejopas jausmas dėl Å¡io sprendimo.

[EN] I’ve read today that Microsoft will make Feedback Hub available for all Windows 10 users (not just members of Insiders program). I’m not sure about this decision. On the one hand, this way it is possible to receive feedback about design choices and functions of the current stable version and see if they are on the right path with the current test builds. On the other though, what’s the point to receive feedback about so old design and mix feedback on the older and current code. Will they drop the changes praised by the Insiders if they receive bad feedback from a wider audience? Mixed feelings on this decision.

Windows 10 Insider Preview Build 14328 – Nauji Start ir Action Center [LT]

 Artėjant liepos mėnesį pasirodančiam Anniversay Update Microsoft išleido naują buildą (14328) testuotojams su pokyčiais apie kuriuos rašiau čia. Nors pirmiau apie skaitmeninį rašalą. Build keynote pristatymo metu parodyta rašalo panelė atkeliauja su šiuo buildu. Kadangi neturiu nei planšetės su Windows 10 nei rašiklio, negaliu išbandyt, bet štai yra video.

Kas labiausiai pastebima, tai pasikeitęs Start meniu. Aplikacijų sąraÅ¡ui suteikiama daugiau vertikalios erdvės. VirÅ¡uje rodomi “Most used” aplikacijos, po to iki 3 “Recent” ir toliau eina “All apps” sąraÅ¡as. Settings, Power, File explorer ir vartotojo meniu pastumti į Å¡oną ir rodomi kaip ikonos (minėjau, kad kai kuriems vartotojams tai gali sukelt trumpą Å¡oką po atnaujinimo, na bet atrodo gal tvarkingiau nei prieÅ¡ tai iÅ¡mėtyti User ir Power nustatymai). Taip pat nuėjus į Settings > Personalization > Start > Choose which folder appear on Start galima pasirinkt papildomas ikonas, kurios bus rodomos Start meniu Å¡one. Jos bus rodomos iÅ¡kart ir nereikės dar iÅ¡skleisti hamburgerio meniu, kad jas pasiekt.

Action Center ikona persikėlė tarp laikrodžio ir Show desktop (ar kitaip Peek) juostelės. Å iek tiek keista ten matyt dinamiÅ¡ką elementą, kurį dar gali paspaust. IÅ¡ kitos pusės, kadangi praneÅ¡imai Windows 10 aplinkoje vaidina svarbų vaidmenį, gal ir gerai, kad jiems suteikiama atskira vieta ir nėra viskas sumalta į Notification tray sąvartyną. VirÅ¡ Action Center ikonos yra rodomas praneÅ¡imų skaičius. Tai galima iÅ¡jungt paspaudus deÅ¡iniu ant ikonos, kaip ir aplikacijų ikonų (iÅ¡ kur atėjo praneÅ¡imas) rodymą. Taip pat galima nustatyti tylaus veikimo laiką (“quiet hours”). Kai ateina naujas praneÅ¡imas, trumpam Action Center ikona pasiverčia į aplikacijos, iÅ¡ kur atėjo praneÅ¡imas. Nustatymuose taip pat galima pakeisti Action Center rodomas greitas komandas, jų iÅ¡dėstymą. Spaudžiant ant Wi-Fi greitos komandos dabar bus rodomas pasiekiamų tinklų sąraÅ¡as vietoj bevielio tinklo iÅ¡jungimo-įjungimo (už tai balsavo daug testuotojų).

Read More

Windows 10 Build 14316 – pirmas žvilgsnis į Anniversary Update naujoves [LT]

dark-mode-300Microsoft ką tik iÅ¡leido naują build’ą testuotojams, kuriame galima pamatyti kai kurias Anniversary Update naujoves (MS blogo įraÅ¡as).

Pirmas dalykas krentantis į akis tai pakeistas build’o atnaujinimo diegimo langas. Dabar jis panaÅ¡us į įprastų atnaujinimų diegimą, naudoja vartotojo pasirinktą temos spalvą, tik tekstas Å¡iek tiek smulkesnis nei įprasta.

Toliau pažadėtoji Bash aplinka. Ä®jungt kurią yra ganėtinai paprasta (keli nustatymai ir sistemos perkrovimas), bet vėliau paleidžiant bash komandą dar turi bÅ«ti įdiegta kažkas iÅ¡ Window Store ir gaunama klaida “Downloading from the Windows Store… 0%Error: 0x800c005”, kurią ir kitas panaÅ¡ias klaidas praneÅ¡a nemažai Insider programos dalyvių Feedback Hub portale. Taigi kol kas to normaliai iÅ¡bandyt nepavyko.

Papildomi Cortanos integracijos su kitais įrenginiais triukai: Cortana galės kompiuteryje perspėti, kai jūsų telefono ar kito mobilaus įrenginio baterija arti išsekimo ribos. Pavyzdyje rodomas Windows Phone. Įdomu ar taip pat praneštų ir apie Android ir iOS įrenginių baterijos būklę. Deja, mano turima Android planšetė nepalaikoma, tai išbandyt negaliu. Taip pat savo kompiuteryje galima paklaust Cortanos, kur yra jūsų telefonas ir ji galės parodyti jums jo tikslią vietą žemėlapyje, bei paleisti skambutį, kad galėtumėt greitai rasti savo pamestą telefoną 🙂 Jei kompiuteryje ieškojot kaip nuvykti į tam tikrą vietą, Cortana automatiškai persiųs šią paieškos užklausą ir į jūsų telefoną, kad nereikėtų jos kartot ar kaip nors papildomai persiųsti jos iš kompiuterio.

Read More

Windows 10 Review [EN]

yes-no-win10Yes-No is a category in which I will list 3 traits and characteristics I like and dislike about a particular matter. Will start with already mentioned in the last post new Windows version. It is contrasting enough to be liked and hated.

 

 

Like:

  • Return of Start Menu. I understand that Microsoft tried to do something innovative with Windows 8. But the absence of good old known Start menu in a new Windows version was a very negative thing for simple users. Even for me, working for a long time in IT field and often trying out new stuff, it was a bit uncomfortable and inconvenient, when you had to catch screen corners with a mouse cursor or press Win button. I often paused for a bit after pushing the mouse cursor to the Start button and thought how should i do, what i need to do. In other words, this wasn’t a natural usage. Maybe i needed to get used to it, but in truth, i didn’t even wanted to get used. It’s no surprise that third-party programs providing Start menu replacement have become very popular. Though Windows 10 menu is not perfect, and is not a Windows 7 menu comeback for sure, but it is a step for Microsoft into people’s needs and habits understanding.
  • Virtual desktops function, which can be accessed with the Task View button (or on the Alt+Tab screen). Programs providing such possibility in Windows environment have existed for a long time. But you had to download them, install and run. And with Windows 10 this is part of the system, which is there already and always for your disposal, and besides is very simple and elegant. Not a new thing for sure (Linux systems have this for a long time), but handy.
  • Windows placement help (“windows snapping”). It may be odd, that this is one of the important improvements. But i can’t count how many times i have used Windows 7 Aero Snap function for a quick placement of two windows one besides other. And Windows 10 improves even more this, rather simple, but very useful function. Indeed i thought sometimes, that it would be convenient to automatically place more windows together. Now it is possible to place no only 2, but 4. And even Apple in its new Mac OS X version is introducing similar option 🙂

Read More

Windows 10 Review [LT]

yes-no-win10Yes-No tai kategorija, kurioje vardinsiu tam tikro dalyko tris man patinkančius bruožus ar savybes ir 3 nepatinkančius. Pradėsiu nuo paskutiniam įraše minėtos naujos Windows versijos, kuri yra pakankamai kontrastiška, kad būtų galima ją mėgti ir nekęsti.


Patinka:

  • Start meniu sugrįžimas. Suprantu, kad Microsoft bandė padaryt kažką novatoriÅ¡ko su Windows 8. Bet paprastiems vartotojams seniai pažįstamo Start meniu nebuvimas buvo labai neigiamas dalykas naujoje Windows versijoje. Netgi man, seniai dirbančiam IT srityje ir dažnai iÅ¡bandančiam naujoves, buvo Å¡iek tiek nejauku ir nepatogu, kai reikėjo gaudyti su pele ekrano kampus ar spaudinėt Win mygtuką. Dažnai kokiai sekundei stabtelėdavau nuvedus pelės žymeklį iki Start mygtuko ir pagalvodavau kokiu bÅ«du padaryt tai, ko man reikia. Žodžiu, tai nebuvo natÅ«ralus naudojimas. Gal reikėjo pripratimo, bet tiesą sakant, net nenorėjau įprast. Nenuostabu, kad labai iÅ¡populiarėjo trečių Å¡alių programos, teikiančios Start meniu pakaitalo funkcijas. Nors Windows 10 meniu nėra idealus, ir tikrai nėra Windows 7 meniu sugrįžimas, bet tai Microsoft žingsnis į žmonių norų ir įpročių supratimą.
  • Virtualių darbalaukių funkcija, kuri pasiekiama su Task View mygtuku (arba Alt+Tab lange). Jau seniai egzistavo programos suteikiančios tokią galimybę Windows aplinkoje. Bet jas reikėjo parsisiųst, įdiegt, paleist. O su Windows 10 tai yra sistemos dalis, kuri yra iÅ¡kart ir yra visada po ranka, bei veikia labai paprastai ir elegantiÅ¡kai. Tikrai ne naujas dalykas (Linux sistemos turi tai labai seniai), bet pravartus.
  • Langų iÅ¡dėliojimo pagalba (“windows snapping”). Atrodo keista, kad tai gali bÅ«ti vienu iÅ¡ svarbesnių patobulinimų. Bet negaliu suskaičiuot kiek kartų naudojau Windows 7 Aero Snap funkciją greitam iÅ¡dėliojimui dviejų langų vienas Å¡alia kito. O Windows 10 dar labiau patobulina Å¡itą, atrodo paprastą, bet labai naudingą funkciją. Kartais tikrai pagalvodavau, kad bÅ«tų patogu daugiau langų automatiÅ¡kai iÅ¡dėliot. Dabar galima ne tik 2, bet 4. Ir netgi Apple savo naujoje Mac OS X versijoje įgyvendina panaÅ¡ią funkciją 🙂

Read More

windows 8+2? windows 10 [EN]

One OS for every deviceWindows 10 topic is getting lots of buzz in the IT world currently. This freshly arrived new version of Windows operating system symbolizes a new step in Microsoft history. Even though, this could’ve been another Windows 8 update (e.g. Windows 8.2), but it seems that Microsoft tries to shy away from that version, which haven’t reached wide popularity, also skipping the 9. This way they want to emphasize Windows 10 importance in the new idealogy “windows as a service”. Although this principle looks suspicious so far. Maybe there going to be monthly or yearly fee introduced at some point? But after watching Windows 10 presentations it becomes clear that the biggest company’s goal is to attract developers and users into the application store (“Windows Store”) which is expected to generate a revenue. Of course there is no abandoning of OS selling to hardware manufacturers market. Free upgrade from Windows 7 and 8 is valid only for one year (for now, who knows whether it will be extended, if this move justifies itself). When buying a new computer, OS cost will be already included. Also big companies still be paying yearly fees for the ability to use any OS version they need, along with Windows 10 (“Software Assurance” program). The thing that free upgrade was offered and the offering and distrubution method shows that Microsoft is hoping for the biggest and fastest impact. Windows 10 campaign was interesting and even a bit aggressive, when it wasn’t limited to events and ads only. Windows 10 users received a message to their computers with an offer to upgrade, and it looks like many did agree. Based on Microsoft data Windows 10 spread after the final release is really huge. Of course, the question is how many people were surprised to see a significant change on their computers’ screens after “some update”. Well, not as significant as in the Windows 8 case. Microsoft admitted after all that not just mobile users exist and that many requires a desktop and.. yes – Start menu. Microsoft’s privacy policy settings in the new Windows versions were widely discussed. On one hand, this is natural to be able to provide a user the most personalized experience (“Corana” assistant, which is learning your habits, so it could help you better; typing errors fixing tool). Also they want to provide the same experience in all user’s devices. That’s why usage information is sent to Microsoft servers, along with other telemetry information about the system state, usage patterns, etc. Some are too paranoid making huge deal out of it. The others close their eyes on this. Personally, i do not consider Microsoft being an embodiment of evil, but i question the need to send this information, if i’m not using all these services. Also this can be a question of security and trust in the manufacturer in the case of companies. Read More

windows 8+2? windows 10 [LT]

One OS for every deviceWindows 10 yra aktuali tema IT pasaulyje Å¡iuo metu. Visai neseniai pasirodžiusi Å¡i Windows operacinės sistemos versija simbolizuoja naują žingsnį Microsoft istorijoje. Nors galbÅ«t tai galėtų bÅ«ti tik dar vienas Windows 8 patobulinimas (pvz. Windows 8.2), bet panaÅ¡u, kad Microsoft norėjo atsiriboti nuo Å¡ios versijos, kuri nesulaukė didelio populiarumo, tuo pačiu praÅ¡okant ir devynetą. Taip norima paryÅ¡kint Windows 10 svarbą naujoje ideologijoje “windows as a service”. Nors kol kas Å¡is principas kelia įtarimų, ar nebus kada nors įvestas mėnesinis ar metinis mokestis. Tačiau peržiÅ«rėjus Windows 10 pristatymus tampa aiÅ¡ku, kad didžiausias kompanijos tikslas yra pritraukti kÅ«rėjus ir naudotojus į aplikacijų parduotuvę (“Windows Store”), kurios pagalba ir tikimasi generuoti pajamas. AiÅ¡ku neatsisakoma visiÅ¡kai OS pardavimo įrangos gamintojams rinkos (OEM). Nemokamas atsinaujinimas iÅ¡ Windows 7 ir 8 galios tik metus (kol kas, kas žino ar nebus pratęsta, jei toks ėjimas pasiteisins). Perkant naują kompiuterį OS kaina jau bus įskaičiuota. Taip pat didelės kompanijos ir toliau mokės metinius mokesčius už galimybę naudotis bet kokia reikalinga OS versija, tuo pačiu ir Windows 10 (“Software Assurance” programa). Tai, kad buvo pasiÅ«lytas nemokamas atnaujinimas ir pats Windows 10 atnaujinimo siÅ«lymo ir platinimo metodas, parodo, kaip Microsoft tikisi kuo stipresnio ir greitesnio efekto. Windows 10 kampanija buvo įdomi ir netgi Å¡iek tiek agresyvi, kai nebuvo apsiribota vien renginiais ir reklama. Windows naudotojai savo kompiuteriuose pamatė praneÅ¡imus apie siÅ«lomą atnaujinimą į Windows 10 ir panaÅ¡u, kad daug kas sutiko. Windows 10 paplitimas po galutinės versijos iÅ¡leidimo pasak Microsofto duomenų iÅ¡ties nemažas. AiÅ¡ku, kyla klausimas kiek žmonių liko nustebinti, kai po “kažkokio atnaujinimo” vaizdas kompiuterio ekrane kardinaliai pasikeitė. Na, ne taip kardinaliai kaip Windows 8 atveju. Microsoft visgi pripažino, kad egzistuoja ne tik mobilieji vartotojai, kad daug kam reikalingas darbastalis ir.. taip – Start meniu. Didelio atgarsio sulaukė Microsoft privatumo nustatymų politika naujoje Windows versijoje. IÅ¡ vienos pusės tai yra natÅ«ralu, norint pateikt naudotojui kuo labiau suasmenintą patirtį (“Cortana” pagalbininkė, kuri mokosi jÅ«sų įpročius, kad kuo geriau jums padėti; raÅ¡ymo klaidų taisymo įrankis). Taip pat jie nori pateikti vienodą patirtį visuose naudotojo įrenginiuose. Todėl naudojimo informacija siunčiama į Microsofto serverius, kartu su kitokia telemetrijos informacija apie sistemos bÅ«klę, naudojimo ypatumus ir pan. Kai kas pučia iÅ¡ to pernelyg paranojiÅ¡ką burbulą. O kiti atvirkščiai užmerkia akis. AsmeniÅ¡kai nelaikau Microsoft blogio įsikÅ«nijimu, bet man kyla klausimas dėl Å¡ios informacijos siuntimo bÅ«tinumo, jei nesinaudosi visomis paslaugomis. Taip pat kompanijų atveju tai gali bÅ«ti saugumo ir pasitikėjimo gamintojų klausimas. Read More