Expiring Passwords Bane [EN]

Issues with an expired Windows (AD) password was always a bane of system administrators/helpdesk operators. But Microsoft managed to get things worse by removing the nagging dialog asking you to change your password (present in Windows XP) and changing it to a subtle tooltip popup (since Windows Vista). So subtle, that even i miss it often.. As we are slowly transitioning to more mobile workflow (working from home, from mobile, in your browser) this will generate even more issues and users’ frustration with technology. So we looked into options to more actively remind our users about the eminent expiration of their passwords. I’m still puzzled why nobody at Microsoft thought about adding this option (to send a reminder via email/sms) to Exchange or Office 365. There are a number of paid tools on the web. Most of them do a lots of other stuff and password management and reminders is usually a single module. Same is true for ManageEngine’s ADSelfService Plus suite and it’s standalone freeware Free Password Expiry Reminder Tool (i know, the name is abysmal..). This tool is a web based service running on java (like most ManageEngine’s tools). You can even install it on your own desktop and run it only when you need it. You can also install it as a service. Its management panel can be accessed via a browser from a remote point. As i have recently installed a secondary domain controller in our network i opted to put this tool on that DC locally. Yeah, i know, not the best practice. But this tool lacks https support and i wasn’t keen on accessing it and possibly providing domain credentials to it via a plain text connection. When installing it i have pointed it to use that DC, so it won’t go outside of that machine to pull the users and their passwords expiry dates. All the queries should run inside that DC. One thing to note. It doesn’t work well with IE, so to manage it you have to use some modern browser like Firefox or Chrome. Ideally you would only setup it once and forget, so you can remove the browser later. It has a wide selection of options to setup mail (or even sms) notifications for users. It can do this daily, weekly, on a set number of days until expiry, it can repeat the notifications, can report to managers of users and to its operator. And it works. But.. yesterday, after setting everything up, i’ve decided to give it a try and ran the scheduler. It sent 4 notifications. One of the users was still online at her desk. I have called her and asked if she has received the email notification (her password was expiring next day) and if it was clear to her what to do. She confirmed both. Today i have decided to check the things and.. She hasn’t changed her password after all (facepalm). On Monday she will be calling me or my colleagues not able to access internal resources. So much for the nice tool. The real bane always was and is THE USERS 😀

Windows 10 Insider Preview – 15047-15055 [LT]

Po 15046 build’o jau buvo 15047 skirtas Mobile ir 15048 PC versijoms bei 15051 Mobile. O Å¡iandien atsirado ir 15055 (Mobile ir PC). Atskirai apie visus Å¡iuos atnaujinimus neraÅ¡iau, nes nieko įdomaus ir naujo juose nebuvo. Kaip jau sakiau, Microsoft artėja prie finiÅ¡o tiesiosios ir dabar vyksta pagrinde tik klaidų taisymai (nors dar likusių ir vis atsirandančių naujų problemų skaičius vis dar didelis). Ä®domu, kad 15048 build’e vėl grįžo užraÅ¡as ekrano kampe su Insider build’o versija. Gal Insider programos dalyviai paprašė grąžint atgal šį užrašą (“watermark”), kad bÅ«tų patogiau matyti kokią versiją testuoji ir galima bÅ«tų greit pamatyt ar naudojamas Insider build’as ar įprasta versija (čia tik mano spėjimas). Keli aktualiausi pataisymai:

 • Pataisytas adreso su tarpais kopijavimas Edge narÅ¡yklėje. Tarpai neturėtų bÅ«ti paverčiami į %20 nukopijavus.
 • Atliekant paieÅ¡ka puslapyje Edge narÅ¡yklėje pereinant prie kito surasto žodžio puslapis automatiÅ¡kai bus prasukamas, kad rastas žodis bÅ«tų viduryje ekrano.
 • Turi bÅ«ti vėl įmanoma pakeisti ryÅ¡kumą po neÅ¡iojamo kompiuterio dangčio uždarymo ir atidarymo, kai uždarius dangtį kompiuteris nenustatytas užmigti.
 • Pataisyta klaida, kai bandant atnaujint build’ą procesas sustodavo ties 71% ir sistema sugrįždavo prie buvusio build’o;
 • Symantec/Norton atnaujinti virusų apraÅ¡ai neturėtų kelti problemų parsiunčiant naują build’ą;
 • Microsoft Edge neturėtų rodyti “Not responding” atidarant puslapį paspaudus ant nuorodos kitoje programoje ar kopijuojant puslapio adresą į adreso laukelį.
 • Pataisytos kelios problemos su renderinimu ir Edge narÅ¡ykle naudojant kelis monitorius;
 • Pataisyta problema su kai kurių įrenginių neaptikimu su Bluetooth;
 • OneDrive aplikacija neturėtų kartais pilnai apkrauti procesoriaus.

  Mobile:

 • Pataisyta problema, dėl kurios pilno ekrano leidžiamame video Edge narÅ¡yklėje reikėjo du kartus spausti Play\Pause mygtukus.
 • Task switcher turėtų pasileisti greičiau;
 • Data Usage lange neturėtų trukti informacijos apie mobilaus ryÅ¡io panaudojimą;
 • Pataisyta problema, kai Cortana skaitė žinutes su daug viena po kitos einančiomis emoji labai aukÅ¡tu tonu 🙂
 • Pataisyta problema su neveikiančiu garsumo valdymu po ausinių prijungimo ar atjungimo.

Read More

Windows 10 Insider Preview – Build 15046 [LT]

PrieÅ¡ kelias dienas iÅ¡leistas 15046 build’as.

 • Baigti eksperimentai su Cortanos laukelio spalva užduočių juostoje. Galiausiai grąžinta jo pradinė tamsesnė spalva (kuri mažiau iÅ¡siskiria iÅ¡ užduočių juostos).
 • Windows Defender Security Center dabar turi ikoną rodomą praneÅ¡imų vietoje prie laikrodžio (“notifications area”), kuri rodo dabartinę apsaugos bÅ«seną (žalias burbulas su paukščiuku – viskas gerai). Å i ikona leidžia paleisti patį Centrą. Nuoroda į WDSC atsirado ir Settings > Update & Security > Windows Defender lange. Pačiame WD saugumo centre pradėjo veikti App & browser control meniu.
 • Cortana bandys aktyviau pateikti vartotojui dokumentus, puslapius ir kitą informaciją iÅ¡ to ką vartotojas veikė kitame kompiuteryje\įrenginyje, kad galėtų pratęsti darbus (anksčiau tik rodė puslapius narÅ¡omus su Edge Action Center panelėje).
 • Pagerinti sąsajos ir OOBE (diegimo vedlio) vertimai į kitas kalbas;
 • Pakeista Gaming meniu ikona Settings lange, kad neiÅ¡siskirtų tarp kitų ikonų (anksčiau ji buvo tamsi su balta X raidė, dabar gi labiau atitinka kitas ikonas, a rodomas tik kontÅ«ras).
 • Settings > Apps & features dabar leidžia nustatyti kokias programas leidžiama diegti. Pagal nutylėjimą įjungta “Allow apps from anywhere”. Bet galima nustatyti, kad leistų diegti programas tik iÅ¡ Store. Arba leistų diegti ne iÅ¡ Store, bet perspėtų. Perspėjime taip pat gali bÅ«ti pateikta nuoroda į alternatyvią aplikaciją iÅ¡ Store. Be to pasirodo Å¡i funkcija jau buvo paskutiniame build’e 🙂
 • Pataisytos kitos klaidos (nemažai jų su Microsoft Edge narÅ¡ykle).

Windows 10 Insider Preview – Build 15042 (15043 Mobile) [LT]

Vakar paskelbtas naujas Insider Preview build’as – 15042 (ir 15043 mobiliems). IÅ¡ pradžių jo negalėjo įdiegti naudojantys x86 Windows 10 versiją, bet panaÅ¡u, kad Å¡i problema jau sutvarkyta. PanaÅ¡u, kad build’ams po Paint 3D pridėjimo jau neužtenka 9-10 GB laisvos vietos diegimui. Tokiu atveju parodoma neinformatyvi “Fix issue” klaida. Atlaisvinus Å¡iek tiek virÅ¡ 10 GB vietos, build’as įsirašė normaliu greičiu. Po build’o įraÅ¡ymo Action Center parodė praneÅ¡imą, kad diske mažai vietos ir paklausė ar nenoriu iÅ¡trinti senas Windows instaliacijas. Bet paspaudus ant Å¡io praneÅ¡imo mane permetė į Storage nustatymus, kur nėra galimybės iÅ¡trinti senų build’ų. Galėtų bent jau nuorodą į Disk cleanup ten įdėt. Å is build’as jau neturi Insider Preview prieraÅ¡o (“watermark”) kampe, kas reiÅ¡kia, kad MS jau pradeda ruoÅ¡ti galutinį Creators Update build’ą, kurį turėtume iÅ¡vysti balandį.

 • Cortana turės nauja animaciją OOBE aplinkoje (Windows 10 diegimo dialogas);
 • Flash turinys puslapiuose naudojant Edge narÅ¡yklę buvo atjungtas ir reikalavo paspaudimo jo paleidimui (“click to run”) jau nuo 15002 versijos. Å iame build’e adreso laukelyje pridėta dėlionės ikona ir papildomas praneÅ¡imas, kad kai kuris turinys nerodomas. Paspaudus ant Å¡ios ikonos galima leisti pasileisti Flash turiniui (vieną kartą ar visą laiką Å¡iam puslapiui).
 • Skaitant EPUB knygas Edge narÅ¡yklėje skirtuko ikona bus keičiama į knygos ikoną (vietoj įprastos skirtuko ikonos). Jei knyga skaitoma su garsu (“read aloud”), prasukus puslapį nebus automatiÅ¡kai perÅ¡okama prie naujo puslapio, o Edge toliau tęs garsu skaitymą. Taip pat pakeitus garsaus skaitymo nustatymus, jie bus įsiminti ir pritaikyti visoms knygoms.
 • Turėtų bÅ«ti pagaliau pataisyta “Initializing…” build’o įraÅ¡ymo problema, bet o turėtų tiksliai rodyti parsisiuntimo progresą ir nepakibti ties 0% ar kitu skaičiumi (tiesą pasakius net nestebėjau šį kart, po vietos atlaisvinimo įsirašė greitai, kaip įprasta). Taip pat pagaliau Updates lange dingo raudonas užraÅ¡as “Some Settings are managed by your organization”.
 • Pataisytas Settings nulūžimas einant į Devices meniu (man Å¡i problema buvo irgi);
 • Pataisyta daugybė kitų problemų ir klaidų (taip pat ir Mobile versijoje).

Windows 10 Insider Preview – Build 15031 [LT]

Å iandien paskelbtas eilinis build’as – 15031. PanaÅ¡u, kad pagaliau iÅ¡spręsta naujų build’ų diegimo problema. Siuntimas prasidėjo gana gretai ir be labai aukÅ¡tos CPU apkrovos. O build’as įsirašė kažkur per 15 minučių (iki pirmo perkrovimo).

 • Pristatytas Compact Overlay lango režimas, kuris leis tam tikros programos sumažintą vaizdą rodyti virÅ¡ kitų langų. Tai tinka video grotuvams ar vaizdo pokalbių programoms. Man rodos desktop Skype versija jau tai darė, bet dabar tai mokės ir UWP programos. Artimiausiu metu tokį atnaujinimą turėtų gauti Movies & TV bei Skype Preview aplikacijos.
 • Dynamic Lock leidžia automatiÅ¡kai užrakinti kompiuterį po 30 sekundžių, kai su kompiuteriu per Bluetooth sujungtas telefonas nėra Å¡alia (t.y. kažkur išėjote iÅ¡neÅ¡us kartu telefoną).
 • Pakeista Share ikona;
 • Game Bar palaiko papildomai dar 52 žaidimus pilno ekrano režime;
 • Pataisytos įvairios klaidos.

Windows RT is back! [LT-EN]

[LT] Gandai pasitvirtino. Nutekėjo ISO, kuriame yra Windows 10 Cloud diegimo variantas. O įdiegus tokią versiją leidžiama tik paleisti programas iÅ¡ Windows Store. Ä®prastos Windows aplikacijos nepasileidžia ir rodomas praneÅ¡imas, kad Å¡i Windows versija joms nepritaikyta. Kai kas mano, kad tai Microsoft bandymas konkuruoti su ChromeOS Å¡vietimo srityje. Nes tokiu bÅ«du bus galima apsaugoti Windows įrenginį nuo nepageidaujamos įrangos ir virusų, kai kompiuteriai yra naudojami mokyklose ir pan. Bet. Windows 10 Cloud atrodo velniÅ¡kai panaÅ¡i į įprasta versija. Microsoft rizikuoja sukurti tokį pat nesusipratimą kaip Windows RT atveju, kai vartotojai negalėjo suprasti kuo RT skiriasi nuo įprastos versijos ir kodėl RT negali paleisti jų norimų Windows aplikacijų (RT veikė ARM architektÅ«roje ir galėjo paleisti tik jai pritaikytas mobilias aplikacijas). Vartotojai gali susigundyti galimai pigesne Windows versija ar pigesniais kompiuteriais (Chromebook analogais), bet gauti ne visai tai ko tikėsis. Man atrodo, kad Å¡iuo atveju MS reikia taikyti visai kitokį brand’ą ir kažkiek pakeist sąsają, kad nebÅ«tų painiojama su pilna Windows versija.

[EN] The rumors were right. ISO has been leaked which includes Windows 10 Cloud installation variant among the others. And when you install this variant, you only can run apps from the Windows Store. Regular Windows applications won’t run and it shows a message that this Windows version is not designed to run them. There is a theory that Microsoft is going to compete with ChromeOS in the education segment. Because you can protect Windows from an undesired applciations and viruses like that, when computers are being used in schools, etc. But. Windows 10 Cloud looks very similar to a regular version. Microsoft is risking to create same confusion as with Windows RT, when users couldn’t understand what RT stands for and why it can’t run they usual apps (RT was made for ARM platform and could only run mobile applications made for it). User can get tempted by a probably lower costing Windows version or cheaper PCs (Chromebook analogue), but will get not what they expected. It seems to me MS should use completely different branding and change UI somewhat to make this confusion as minimal as possible.

WSUS woes with Windows 10 [EN]

At the end of 2016 i had a chance to update our WSUS system. We’ve been using WSUS 3 version for almost 6 years on a rather old Windows Server 2008 platform. WSUS was installed as a separate service back then. And now we have used a new Windows Server 2012 R2 as a basis for it (of course, after the release of 2016 it can be considered as outdated already). WSUS 4 is now being deployed as a standard role (Server Role). All other requirements and features are selected and installed automatically. Although WSUS 4 itself both visually and in its functions hasn’t changed much. WSUS 4 deployment and configuration was a breeze and haven’t caused any problems, especially as it is so standartized and simplified in this case. But at the same time we have decided to launch a Windows 10 pilot (2 new PCs). So Windows 10 category and its updates have been enabled in our new WSUS system. And then the hell broke loose..

First of all, if you want to manage and deploy Windows 10 updates via WSUS, you have to provide a lot more storage space. Because one Cumulative update can take 1-1.5 GB 😯  Yes, i can’t wait for a time when MS will introduce their improved Windows 10 updates with a new Windows Update system, which should take less space (it should probably be revealed with the Creators Update in the Spring of 2017). The other thing to keep in mind – Feature Updates or Upgrades (how they are called in WSUS). These are not security or critical updates, but the new builds (just like SR1 – 1511 or Anniversary Update – 1607). WSUS 4 can’t normally deal with them without a few special hotfixes. So enabling this category without them can break your WSUS 4 system. We haven’t even tried this yet, as we are installing the newest build to this day – 1607. I might post about nuances of updating to the newer build via WSUS after the Creators Update arrives next year. But if you are installing WSUS 4, you can prepare for it in advance by installing those hotfixes and doing other required changes (more on this later). Read More

WSUS nesklandumai su Windows 10 [LT]

2016 metų gale man teko atnaujinti mūsų WSUS sistemą. Iki tol apie 6 metus naudojom WSUS 3 versiją įdiegta jau gana senoje Windows Server 2008 platformoje. Tuo metu WSUS buvo diegiamas kaip atskiras servisas. Dabar gi kaip pagrindas buvo panaudotas naujas Windows Server 2012 R2 (aišku, neseniai pasirodžiusi 2016 serverio versija padarė ir 2012 R2 pasenusiu produktu). WSUS 4 jau yra diegiamas kaip viena iš standartiniu rolių (Server Role). Automatiškai parenkami visi kiti reikalavimai ir papildiniai (requirements, features). Nors vizualiai ir funkcionaliai WSUS 4 neatrodo labai pakitęs. Pats WSUS 4 diegimas ir konfigūravimas nesukėlė jokių problemų, juolab, kad dabar procesas yra toks standartizuotas ir supaprastintas. Bet tuo pačiu metu buvo nuspręsta paleisti ir Windows 10 pilotą (2 nauji kompiuteriai). Todėl naujoje WSUS sistemoje buvo iškart įjungti ir Windows 10 šaka ir atnaujinimai. Ir prasidėjo smagumai..

Pirmiausiai, norint kontroliuot ir platint Windows 10 atnaujinimus WSUS sistemoje, reikia numatyt daug daugiau talpos. Nes vienas Cumulative atnaujinimas gali sverti 1-1,5 GB 😯 Taip, laukiu nesulaukiu kada MS įvykdys pažadą sumažint Windows 10 atnaujinimų dydį su nauja Windows Update sistema (tikriausiai turėtų pasirodyti kartu su Creators Update 2017 pavasarį). Kitas dalykas – Feature Updates arba Upgrades (kaip Å¡i Å¡aka vadinama WSUS). Tai yra ne saugumo ar kritiniai atnaujinimai, o bÅ«tent nauji build’ai (kaip SR1 – 1511 ar Anniversary Update – 1607). WSUS 4 negali normaliai atpažinti tokių atnaujinimų be kelių specialių hotfix’ų. Todėl Å¡ios Å¡akos įjungimas be Å¡ių pataisymų gali sugadinti jÅ«sų WSUS 4 sistemą. Mes kol kas net nebandėm Å¡io dalyko, kadangi kompiuteriuose buvo iÅ¡kart diegiamas naujausias Å¡iai dienai build’as – 1607. Apie niuansus su Upgrades galbÅ«t paraÅ¡ysiu pavasarį, kai pasirodys Creators Update. Bet diegiant WSUS 4 sistemą galima iÅ¡ anksto pasiruoÅ¡ti tam ir įraÅ¡yti pataisymus bei atlikti kitus reikalingus veiksmus (apie tai žemiau). Read More

x86 coming to ARM [LT]

Grįžtant prie mano abejonių dėl HP Elite X3 ateities. Microsoft ką tik pristatė demo, kuriame pilna Windows 10 versija veikia su mobiliu Qualcomm Snapdragon procesoriumi. Su specialiu emuliatoriumi paleidžiamos įprastos x86 aplikacijos (jos pasileidžia automatiškai ir be jokių pakeitimų). Aišku, kažkoks poveikis greitaveikai vis tiek gali būti. Bet tai jau žingsnis link tos ateities dėl kurios Continuum technologija dar vertė suabejot. Gal visgi greitu metu mūsų darbuotojai ir turės vieną telefoną-PC vietoj dviejų atskirų įrenginių.

Windows 7 – Windows Update pagreitinimas [LT]

Kažkur nuo 2015 metų pradžios ženkliai pailgėjo Windows Vista ir Windows 7 kompiuterių atnaujinimų patikrinimo laikas (tas pats turbūt ir su Windows 8 ir 8.1).

Neseniai vienam portale buvo paviešintas būdas šį procesą Windows 7 sistemoje pagreitinti:

Nueiti į servisus (services.msc) ir sustabdyti Windows Update servisą;
Ä®raÅ¡yti atnaujinimą – Windows6.1-KB3172605-x86 (ar Windows6.1-KB3172605-x64);
Jei Å¡io atnaujinimo įraÅ¡yt nepavyksta, prieÅ¡ jį dar reikėtų įdiegti – Windows6.1-KB3020369-x86 (ar Windows6.1-KB3020369-x64);
Perkrauti kompiuterį ir paleisti atnaujinimų patikrinimą (paprastai po šio atnaujinimo patikrinimas užtrunka apie kelias minutes, kai iki to galėjo trukti kelias valandas, o tarkim mano broliui su silpnesniu kompiuteriu po švarios instaliacijos ir per kelias paras nepasitikrindavo iki šio atnaujinimo įrašymo).

Šiuos atnaujinimus galima parsisiųsti:
1. Windows6.1-KB3172605
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3172605 (update rollup 2016 July)
32-bit https://download.microsoft.com/download/C/D/5/CD5DE7B2-E857-4BD4-AA9C-6B30C3E1735A/Windows6.1-KB3172605-x86.msu
64-bit https://download.microsoft.com/download/5/6/0/560504D4-F91A-4DEB-867F-C713F7821374/Windows6.1-KB3172605-x64.msu

2. Windows6.1-KB3020369
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3020369 (servicing update 2015 April)
32-bit https://download.microsoft.com/download/C/0/8/C0823F43-BFE9-4147-9B0A-35769CBBE6B0/Windows6.1-KB3020369-x86.msu
64-bit https://download.microsoft.com/download/5/D/0/5D0821EB-A92D-4CA2-9020-EC41D56B074F/Windows6.1-KB3020369-x64.msu